Mila Nekad Vlajčić - danas Lukić

Postavljeno mobilno reciklažno dvorište!

_T2A5812

Od 22. veljače 2019. na području grada Makarske počinje s radom prvo mobilno reciklažno dvorište koje će se, prema već utvrđenom rasporedu, u prosjeku svaka dva tjedna premještati u drugi kvart. Svim građanima Makarske tako će po prvi put biti omogućeno da u svom kvartu razdvoje veći broj različitih vrsta ...

Pročitaj više »

Pametni spremnici za otpad na rivi!

bigbelly_kante060718_001

Makarski komunalac d.o.o. je kupio 4 dupla Bigbelly spremnika i u suradnji s Gradom Makarskom postavio ih na području rive. Bigbelly je pametni spremnik za prikupljanje i odvajanje reciklabilnog i miješanog komunalnog otpada koji nastaje na javno prometnim površinama. Spremnici imaju u sebi ugrađene senzore, GPS odašiljač i sim karticu ...

Pročitaj više »