Mila Nekad Vlajčić - danas Lukić

Pametni spremnici za otpad na rivi!

bigbelly_kante060718_001

Makarski komunalac d.o.o. je kupio 4 dupla Bigbelly spremnika i u suradnji s Gradom Makarskom postavio ih na području rive. Bigbelly je pametni spremnik za prikupljanje i odvajanje reciklabilnog i miješanog komunalnog otpada koji nastaje na javno prometnim površinama. Spremnici imaju u sebi ugrađene senzore, GPS odašiljač i sim karticu ...

Pročitaj više »