Antonia

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u 2022. godini

_T2A5803

LOKACIJE I RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U 2022. GODINI Period                   Lokacija 03.01. – 22.01        Veliko brdo 22.01. – 12.02.       Centar (parkiralište Osejava) 12.02. – 04.03.       Ratac 04.03. – 25.03.       Makar 25.03. – 15.04.       Gorinka 15.04. – 06.05.       Dugiš 06.05. – 27.05.       Sinokoša 27.05. – 17.06.       ...

Pročitaj više »

Počela podjela spremnika za papir

spremnici_papir (2)

Nakon javnog poziva za iskaz interesa za dodjelu spremnika za odvojeno prikupljanje papira, koji je trajao do 26. studenog 2021., Grad Makarska u suradnji sa Makarskim komunalcem d.o.o. započeo je sa podjelom spremnika. Spremnici će se prvo dostavljati stambenim zgradama i privredi, a zatim kućanstvima. Plan pražnjenja spremnika za papir ...

Pročitaj više »