Javne usluge

Odvoz glomaznog otpada

featured

Stanovnici grada Makarske mogu naručiti besplatni odvoz glomaznog otpada s kućne adrese svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 7:00 do 10:00 sati na mob: 098/214-791 ili pozivom na telefonski broj 695-010 od 7:00-15:00 svaki radni dan. Pod glomazni otpad spadaja namještaj, kuhinjski elementi, kupaonska oprema, podne obloge, ...

Pročitaj više »

Terensko prikupljanje podataka o korisnicima komunalne usluge

featured

Obavještavamo sve građane grada Makarske kako smo krenuli s prikupljanjem terenskih podataka u svrhu implementacije primarne selekcije otpada na kućnom pragu, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“NN”, br. 94/13), što će omogućiti smanjenje količine otpada koje se odlažu na odlagalištu. Planirano prikupljanje podataka od strane ovlaštenih radnika na ...

Pročitaj više »