Javne usluge

Terensko prikupljanje podataka o korisnicima komunalne usluge

featured

Obavještavamo sve građane grada Makarske kako smo krenuli s prikupljanjem terenskih podataka u svrhu implementacije primarne selekcije otpada na kućnom pragu, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“NN”, br. 94/13), što će omogućiti smanjenje količine otpada koje se odlažu na odlagalištu. Planirano prikupljanje podataka od strane ovlaštenih radnika na ...

Pročitaj više »