Skupi, složi, savjesno odloži

Skupi, složi, savjesno odloži

DSC_0580

‘Skupi, složi, savjesno odloži! kampanja je Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada. Ova kampanja provodi se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz ...

Pročitaj više »

Vodič kroz razdvajanje – odvojiti je lako, ako znaš kako

DSC_0563

Na zelenim otocima na području grada Makarske za sada možete pronaći spremnike za odlaganje papira, plastike i miješanog otpada, a na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu građanima su dostupni svi navedeni spremnici!    SPREMNIK ZA PAPIR DA – novine, papir, prospekti, vrećice od papira,kartonska i papirnata ambalaža NE – tetrapak ...

Pročitaj više »

Kako i zašto pravilno postupati s otpadom

featured

Pitate se zašto se inzistira na gospodarenju otpadom? Znate li da čak 80% proizvoda koristimo jednom i bacimo? Na taj način bacamo svoj novac, vrijedne i nenadoknadive resurse i smanjujemo kvalitetu vlastitih života. Cjelovitim gospodarenjem otpadom otpad nakon jednokratne upotrebe ne završava na odlagalištu, već dobiva nove vrijednosti. Dugoročno gospodarenje ...

Pročitaj više »

Što je otpad, a što smeće

DSC_0540

Otpad su tvari i predmeti koje planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke troškove. Čovjek je jedino ...

Pročitaj više »