Javne tribine o sakupljanju komunalnog otpada

Makarski komunalac d.o.o. u suradnji s mjesnim odborima Grada Makarske organizira javne tribine o primjeni novog sustava gospodarenja otpada. Od iduće godine mijenja se način prikupljanja otpada i paralelno s tim primjenjiva se i novi cjenik. Ubuduće korisnici kućanstva plaćati će samo odlaganje miješanog komunalnog otpada, a sav papir, plastiku, tetrapak, staklo, metal i sl. što propisno odlože , neće se naplaćivati. Konačni cilj je da što manje otpada završi na deponijima. Komunalac već dostavlja svim korisnicima preporučenom pošiljkom Izjave o načinu pružanja javne usluge putem kojih se definiraju uvjeti i načini odlaganja otpada na obračunskom mjestu. Kako bi primjena ovog sustava bila jasnija svim korisnicima organizirane su javne tribine  i to:
 
MO Plaža Sinokoša – 19.10.2022 u 17h hotel Park
MO Bidol-Vrpolje – 21.10.2022 u 18.30 Vatrogasni dom
MO Centar – 25.10.2022 u 17h Vijećnica
MO Veliko brdo – 27.10.2022 u  18h u planinarskom domu HPD-a Veliko brdo
MO Dugiš – 3.11.2022 u 18.30h  u srednjoj školi
 
za ostale mjesne odbore još se dogovaraju termini održavanja javne tribine.

Svakako provjerite

20230404_134909nova verzija

Podjela korisničkih kartica za otpadomjere

Pozivamo sve korisnike koji za odlaganje otpada koriste polupodzemne kontejnere (Molok), da od 03.04.2023. godine ...