Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta od 03.01.2020.

Mobilno reciklažno dvorište se od 03.01.2020. godine nalazi na lokacije Veliko brdo (iznad bućališta).

Napominjemo kako prilikom posjedovanja većih količina razvrstanog otpada, iste se mogu odložiti i na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu svaki dan od ponedjeljka do subote.

Svakako provjerite

Cjenik komunalnih usluga odvoza glomaznog otpada i drva za pravne osobe

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA I DRVA ZA PRAVNE OSOBE.pdf