Makarski komunalac nabavio teleskopski utovarivač

Makarski komunalac d.o.o. Makarska, nabavio je teleskopski utovarivač marke JCB, tip 541-70 Agri Super, vrijedan 796.000,00 kn za pretovar miješanog komunalnog otpada, čime je napravljen novi iskorak u održivom gospodarenju otpadom.

Njegovim uvođenjem u rad smanjiti će se vrijeme utovara kamiona otpadom sa 1.45 h na 30 min i što je najvažnije, rastereti će se postojeći vozni park i smanjiti troškovi njegova održavanja.

Svakako provjerite

featured

Natječaj za radna mjesta “Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih usluga”

Makarski komunalac d.o.o., OIB: 12733878804, zastupan po članu uprave – direktoru Čedi Crljenu, sukladno svojim ...