Misija i vizija

Misija

Misija ”Makarskog komunalca” d.o.o., Makarska je poboljšati kvalitetu življenja kako sadašnjih, tako i budućih naraštaja našeg grada, stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološko prihvatljiv način kako bi se postiglo uzajamno zadovoljstvo korisnika usluga i djelatnika koji ih pružaju.

Vizija

Vizija ”Makarskog komunalca” d.o.o, za Grad Makarsku kao područje obavljanja komunalne djelatnosti je mjesto čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire društvene zajednice, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti. Dužnost i cilj kao savjesnog pružatelja komunalnih usluga je radnicima osigurati priliku za učenje, razvoj i stvaranje karijere, biti tvrtka koja zna prepoznati i nagraditi uspjeh, kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost, te pratiti svjetske trendove u djelatnosti kako bi iste primijenili u svome radu i time poboljšali kvalitetu usluge, postavljati ambiciozne i ostvarive ciljeve, brinuti o zaštiti i zdravlju zaposlenika, kao i zaštiti okoliša i na taj način ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.