Natječaj za radna mjesta “Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih usluga”

Makarski komunalac d.o.o., OIB: 12733878804, zastupan po članu uprave – direktoru Čedi Crljenu, sukladno svojim ovlaštenjima iz Izjave o osnivanju društva Makarski komunalac d.o.o., dana 02. svibnja 2017. godine, objavljuje

N A T J E Č A J

 1. Za izbor radnika na radno mjesto: Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih

  usluga, na određeno vrijeme, zbog povećanog obujma posla, u punom radnom vremenu, 13 izvršitelja.

 2. Uvjeti za rad na radnom mjestu:

  – stupanj i smjer stručne spreme: SSS

  – radno iskustvo: 6 mjeseci

  – aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika

 3. Kandidati za rad na radnom mjestu iz točke 1. moraju priložiti prijavi:

  – dokaz o završenoj školi (stručna sprema)

  – dokaz o radnom iskustvu

Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3. svibnja 2017. godine i prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave natječaja (do 11. svibnja 2017). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Makarski komunalac d.o.o., Trg Tina Ujevića 1, 21300 Makarska, s naznakom: Prijava na natječaj.

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda