Natječaj za radno mjesto – Rukovoditelj/ica općih, kadrovskih i pravnih poslova

Na temelju odredbi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (izmjene i dopune), Makarski komunalac d.o.o., Makarska, zastupan po Članu uprave-direktoru, Čedi Crljenu raspisuje,

N A T J E Č A J

1. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu:

– Rukovoditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova – 1 izvršitelj

UVJETI: – stupanj i smjer stručne spreme: VSS – VII – pravna,

– radno iskustvo: 3 godine,

– organizacijske sposobnosti,

– položen pravosudni ispit,

– položen vozački ispit za vozača B kategorije,

– pokusni rad: 6 mjeseci.

2. Uz prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz

natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o radnom iskustvu,

– diplomu pravnog fakulteta uz dokaz o položenom pravosudnom ispitu,

– dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije.

O mogućem razgovoru sa pristupnicima natječaja isti će biti pisano izviješćeni.

3. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje, ispostava Makarska i to na adresu: Makarski komunalac d.o.o.,

Trg Tina Ujevića br. 1, Makarska, OIB-12733878804, s naznakom: Natječaj za radno

mjesto.

Nepotpune i netočne prijave neće se razmatrati.

Odluku o izboru kandidata donosi Član uprave-direktor i ista će se objaviti na oglasnoj

ploči i internet stranici Makarskog komunalaca d.o.o. najkasnije u roku 15 dana od zaključenja

natječaja, odnosno razgovora sa pristupnicima natječaju.

 

Tekst natječaja možete pronaći i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 

 

Svakako provjerite

featured

Odluka o izboru kandidata

Odluka o izboru kandidata