Odlaganje božićnih drvaca

Obavještavamo sve građane da ostatke svojih božićnih drvaca mogu osobno odnijeti na privremeno reciklažno dvorište na Zagonu ili dogovoriti njihov odvoz pozivom na broj 098/214 – 791 svakog radnog dana u vremenu od 07.00 – 12.00 h.

Svakako provjerite

featured

Natječaj za radna mjesta “Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih usluga”

Makarski komunalac d.o.o., OIB: 12733878804, zastupan po članu uprave – direktoru Čedi Crljenu, sukladno svojim ...