Odluka o odabiru radnika za radno mjesto “Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih usluga”

Na temelju raspisanog Natječaja za izbor radnika na radno mjesto Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih usluga na određeno vrijeme od 02. svibnja 2017. godine, član uprave-direktor Makarskog komunalca d.o.o., Čedo Crljen, dana 13. lipnja 2017. godine donosi Odluku o odabiru radnika za radno mjesto Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih usluga.

Na temelju pristiglih prijava na raspisani Natječaj odabrani su sljedeći kandidati:

 1. Mihovil Grabner, OIB- 56866701158, Dubrovačka 17, Makarska

 2. Milan Sertić, OIB-65485581119, Slikara Gojaka 30, Makarska

 1. Mladen Glavina, OIB-07538008604, Maslinarska 37, Makarska

 1. Denis Srzić, OIB-31490533821, A. Starčevića 119, Makarska

 1. Filip Juraj Perić, OIB-60093380806, A.G. Matoša 4, Makarska

 1. Antonio Longin, OIB-67761274263, Dr. Mate Ujevića 9a, Makarska

 2. Maja Jujnović, OIB- 26645707720, Z. Frankopanska 7/1, Makarska

 3. Lovre Rusendić, OIB-63823425148, Splitska 5, Makarska

 1. Antonio Kerum, OIB-79004506157, Stari Velikobrdski put 24, Makarska

 2. Kristijan Buljubašić, OIB-57775166480, Splitska 13a, Makarska

 3. Mario Marević, OIB-83450685015, Podgorske skale 2/4, Makarska

 4. Antonio Antonini, OIB-06254094024, Makarskih biskupa 2, Makarska

 5. Mateo Šošić, OIB-56364892248, Molizanskih Hrvata 29, Makarska

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda