Organizacijska struktura

Organizacijska struktura društva

Član uprave – Direktorica – Antonia Glavina

Tijela – Nadzorni odbor:

Ime i prezimeOIBAdresaTitula
Viki Puharić 94927463749 Makarska, Jakše Ravlića 39 Predsjednica nadzornog odbora
Ivo Glavina 27803364700 Makarska, Potok 23 Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Mate Letica 24966093790 Makarska,Kralja Petra Krešimira IV. 27 Član nadzornog odbora
Kristina Katić Brkulj 61497557729 Makarska, Stari Velikobrdski put 26A Član nadzornog odbora
Jurica Kerum 77190829186 Makarska, Stari Velikobrdski put 24 Član nadzornog odbora

Organizacijske jedinice – sektori

– sektor financijsko – računovodstvenih poslova
– sektor općih – pravnih poslova
– sektor javnih službi

Sektorima rukovode rukovoditelji, dok svim koordinira i upravlja Direktor ”Makarskog komunalca” d.o.o. Makarska.