Organizacijska struktura

Organizacijska struktura društva

Član uprave – Direktor – Čedo Crljen

Tijela – Nadzorni odbor:

Ime i prezimeOIBAdresaTitula
Radovan Ivičević 95109838203 Nikole Tesle 6, Makarska Predsjednik
Jurica Kerum 77086972084 Ante Starčevića 64 – Makarska Član nadzornog odbora
Tanja Nikolić 37481320328 Stjepana Radića 19a, Makarska Član nadzornog odbora
Marina Puharić 96808059320 Kralja Zvonimira 6, Makarska Član nadzornog odbora
Goran Kovačević 72016787056 Zrinsko-Frankopanska 26, Makarska Član nadzornog odbora

Organizacijske jedinice – sektori

– sektor financijsko – računovodstvenih poslova
– sektor općih – pravnih poslova
– sektor javnih službi

Sektorima rukovode rukovoditelji, dok svim koordinira i upravlja Direktor ”Makarskog komunalca” d.o.o. Makarska.