Podjela spremnika za miješani komunalni otpad

OBAVIJEST

Poštovani korisnici usluga,

ovim Vam obavještavamo da će Makarski komunalac d.o.o. Makarska u vremenu od 14. listopada do 14. prosinca 2019. godine vršiti zamjenu dosadašnjih spremnika od 120 l i 240 l za nove čipirane spremnika od 120 l i 240 l, namjena odvoz miješanog komunalnog otpada iz kućanstva – obiteljske kuće.

Zamjena spremnika vršiti će se sukladno rasporedu. Po redoslijedu podjele spremnika, molimo da netko iz domaćinstva bude prisutan na primopredaji. Podjela započinje 14. listopada 2019. godine s predjelom Ratac. Dosadašnji spremnik, koji korisnik će moći prenamijeniti kao spremni za ambalažni otpad – plastika, metal, tetrapak, zadržati za vlastite potrebe ili vratiti dodijeljeni spremnik Makarskom komunalcu d.o.o..

Protekom roka zamjene Makarski komunalc d.o.o. će prilikom odvoza miješanog komunalnog otpada prazniti samo čipirane spremnike, dok će se ostali nečipirani spremnici koji se zateknu na javno-prometnoj površini uklanjati.

Raspored podjele spremnika za srijedu 17. listopada 2019. godine: ponavljaju se sve dosadašnje ulice za korisnike koji nisu dobili spremnik: Ulica kralja Zvonimira, Stjepana Radića, don Frane Bulića, Ruđera Boškovića, Neretvanskih knezova,  Šetalište dr. Franje Tuđmana, Maslinarska i Kralja Petra Krešimira IV.

Za više informacija kontakt: tel: 021/695-010 i e-mail: [email protected]

Makarski komunalac d.o.o.

Makarska

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda