Postavljeno mobilno reciklažno dvorište!

Od 22. veljače 2019. na području grada Makarske počinje s radom prvo mobilno reciklažno dvorište koje će se, prema već utvrđenom rasporedu, u prosjeku svaka dva tjedna premještati u drugi kvart. Svim građanima Makarske tako će po prvi put biti omogućeno da u svom kvartu razdvoje veći broj različitih vrsta otpada: papir, karton, ambalažna plastika, plastika, staklo, metali, baterije, akumulatori, sitna EE oprema, odjeća, razni tekstili, metalna ambalaža pod tlakom, lijekovi, fluorescentne cijevi, otpad koji sadrži živu, boje, tinte, smole, lijepila, tiskarski toneri…

Na području grada Makarske određeno je 10 lokacija na kojima će se postavljati mobilno reciklažno dvorište, a prva je na području Gorinke, na križanju Ulice Molizanskih Hrvata i Ulice Gradišćanskih Hrvata, kraj vrtića Ciciban. Do kraja 2019. mobilno reciklažno dvorište bit će dostupno u svakom kvartu uključujući i naselja Veliko Brdo, Makar i Kotišina.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva, a namijenjen je za korištenje fizičkih osoba. S mobilnim reciklažnim dvorištem ne završava aktivnost postupanja s otpadom, već ga komunalni djelatnici češće prazne, odvoze razvrstane vrste otpada na privremeno reciklažno dvorište i u konačnici predaju ovlaštenim tvrtkama za sakupljanje i oporabu.

Makarski komunalac d.o.o. i Grad Makarska apeliraju na građane da mobilno reciklažno dvorište koriste odgovorno, poštujući pravila razvrstavanja otpada, na način da odlažu otpad na odgovarajuće mjesto. Kako bi im se olakšalo pravilno postupanje s otpadom izrađene su posebne naljepnice s uputama što ide u koji spremnik. Važno je da se ispražnjene plastične, staklene ili metalne boce ili limenke odlažu ispražnjene, kante s bojom, ljepilom ili smolom odlažu u dobro zatvorenim spremnicima da ne bi došlo do razlijevanja, te da se papiri i kartoni koji su zauljeni ili onečišćeni ne odlažu u spremnike za papir i karton već u miješani komunalni otpad. Građani se također mole da u spremnike ne ubacuju otpad koji nije namijenjen za mobilno reciklažno dvorište već da, ako imaju isti, kontaktiraju Makarski komunalac d.o.o. koji će im dostaviti informaciju o daljnjem postupanju s tim vrstama otpada.

 

LOKACIJE I RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U 2019. GODINI

 

GORINKA
Križanje Ulice Molizanskih Hrvata i Ulice Gradišćanskih Hrvata(kraj vrtića Ciciban)
22.2.-12.3.
17.9.-1.10.

 

ZELENKA
Osnovna škola oca Petra Perice(kraj trafostanice)
12.3.-26.3.
28.5.-18.6.
3.9.-17.9.

 

CENTAR
Gradska tržnica
26.3.-2.4.
12.11.-19.11.

Parkiralište Osejava
14.5.-28.5.
19.11.-3.12.

 

SINOKOŠA
Parkiralište Sinokoša
2.04.-16.04.
1.10.-15.10.

 

RATAC
Križanje Ulice Alberta Fortisa i Ulice kralja Petra Krešimira IV.(iznad hotela Dalmacija)
16.04.-30.04.
15.10.-29.10.
17.12.-31.12.

 

DUGIŠ
Autobusno stajalište kraj srednje škole
6.8.-20.8.
3.12.-17.12.

 

VELIKO BRDO
Križanje Ulice Mate Vladića i Splitske ulice
18.06.-09.07.
20.8.-3.09.

 

MAKAR
Parkiralište nasuprot groblja
9.7.-23.07.
5.11.-12.11.

 

KOTIŠINA
Ulaz u privremeno reciklažno dvorište
23.7.-6.8.
29.10.-5.11.

_T2A5827 _T2A5812 _T2A5803 _T2A5802_T2A5864

Svakako provjerite

_T2A5803

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 2023