Povijest

Današnji Makarski Komunalac prvi put je osnovan davne 1946. godine i zvao se “Komunalno poduzeće Vošac”. Osnivač je bio grad Makarska koji je ujedno i jedini vlasnik firme. Komunalno poduzeće Vošac bavilo se jednostavnim poslovima održavanja čistoće u samom gradu Makarska kao i u okolnim mjestima koji su bili u sklopu općine Makarska (od Gradca do Brela).

Nakon 15-ak godina djelovanja pod imenom Vošac, 1963. godine poduzeće mijenja ime u “Komunalna ustanova Makarska”, da bi 1972. godine ponovo bilo preimenovano u “Komunalno poduzeće Makarska”. I dalje se obavljaju isti poslovi, samo što s vremenom dolazi do modernizacije i korištenja novih tehnologija.

80-ih godina 20. stoljeća mijenja se naziv poduzeća u “Komunalna radna organizacija Makarska” te je pod tim imenom djelovalo sve do godine 1991. kada mijenja ime u “Komunalno javno poduzeće Makarska”. U današnji naziv, “Makarski komunalac” d.o.o., prelazi 28. veljače 1996. godine, odlukom Gradskog vijeća, Grada Makarske.

Početni kapital Društva tada je iznosio 20.000,00 kn. Odlukama Osnivača (Grad Makarska) u dva navrata  povećan je temeljni kapital društava; prvo 2003. godine na 60.000,00 kn, potom na iznos 2.560.000,00 kn 11. srpnja 2013. godine.

Makarski komunalac na početku svog djelovanja brojao je izmđu 25 – 30 radnika, te se širenjem djelatnosti kroz godine broj radnika do danas povećao na 73 i dodatnih 50-ak radnika tokom ljetnih mjeseci. Kroz povijest broj radnika u Makarskom komunalcu je bio i veći, te je u jednom trenutku brojao preko 140 radnika zbog preuzimanja raznih djelatnosti od grada Makarska.

Makarski Komunalac i dalje radi na razvoju i usavršavanju svojih usluga te se trudi dovest ih na razinu usluga unutar velikih gradova Europske Unije .