Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

LOKACIJE I RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U 2019. GODINI

GORINKA
Križanje Ulice Molizanskih Hrvata i Ulice Gradišćanskih Hrvata(kraj vrtića Ciciban)
22.2.-12.3.
17.9.-1.10.

ZELENKA
Osnovna škola oca Petra Perice(kraj trafostanice)
12.3.-26.3.
28.5.-18.6.
3.9.-17.9.

CENTAR
Gradska tržnica
26.3.-2.4.
12.11.-19.11.
Parkiralište Osejava
14.5.-28.5.
19.11.-3.12.

SINOKOŠA
Parkiralište Sinokoša
2.04.-16.04.
1.10.-15.10.

RATAC
Križanje Ulice Alberta Fortisa i Ulice kralja Petra Krešimira IV.(iznad hotela Dalmacija)
16.04.-30.04.
15.10.-29.10.
17.12.-31.12.

DUGIŠ
Autobusno stajalište kraj srednje škole
6.8.-20.8.
3.12.-17.12.

VELIKO BRDO
Križanje Ulice Mate Vladića i Splitske ulice
18.06.-09.07.
20.8.-3.09.

MAKAR
Parkiralište nasuprot groblja
9.7.-23.07.
5.11.-12.11.

KOTIŠINA
Ulaz u privremeno reciklažno dvorište
23.7.-6.8.
29.10.-5.11.

lokacije-prepravak2