Skupi, složi, savjesno odloži

‘Skupi, složi, savjesno odloži! kampanja je Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada.

Ova kampanja provodi se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz gospodarenje otpadom i to o svom trošku.

Prva faza kampanje započinje edukativnim letcima koje će svi građani dobiti s računima za odvoz otpada Makarskog komunalca, a koji će sadržavati osnovne informacije o važnosti odvojenog sakupljanja otpada i načinu gospodarenja otpadom.
Ova faza kampanje obuhvatit će i radionice u osnovnim školama i dječjim vrtićima, oglase u medijima i javne tribine u sklopu kojih će građani biti informirani o novom sustavu gospodarenja otpadom kakav se provodi u gradu Makarskoj.

OD 2013. do dans Grad Makarska je poduzeo brojne radnje po pitanju širenja infrastrukture bez koje ne može biti ni značajnih pomaka u odvajanju otpada:

  • formirano je 16 zelenih otoka s 60 polupodzemna kontejnera za miješani otpad, papir i plastiku (lokacije otoka možete potražiti u Katastru zelenih otoka Makarske)
  • poslovnim i stambenim zgradama raspoređeno je 150 kanti za prikupljanje papira
  • na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu omogućeno je odlaganje sedam različiti komponenti otpada ( papir, staklo, plastika, metal, elektronički otpad, baterije, glomazni otpad)
  • omogućeno je zbrinjavanje elektroničkog otpada pozivom na besplatan broj 0800 444 110 u roku od 24 sata
  • u dijelovima grada gdje je dominantna obiteljska stambena izgradnja građanima će se dodijeliti odgovarajuće kante za razdvajanje otpada

Iako je problem gospodarenja otpadom hrvatski, a ne makarski problem, mediji su zahvaljujući nizu nesretnih okolnosti stvorili sintagmu makarsko smeće i naš grad spominjali isključivo u negativnom kontekstu.
Vrijeme je da tu sintagmu promijenimo. To možemo samo na način da svi shvatimo da je velik dio smeća koji svi zajedno proizvodimo otpad koji možemo ponovno iskoristiti i reciklirati.
Istina je da to nije nimalo lak zadatak ostvariv preko noći ,već proces koji će potrajati. Koliko dugo, ovisi o svima nama.
Zato se uključimo već danas.

Svakako provjerite

DSC_0458

Makarski komunalac nabavio teleskopski utovarivač

Makarski komunalac d.o.o. Makarska, nabavio je teleskopski utovarivač marke JCB, tip 541-70 Agri Super, vrijedan ...