Terensko prikupljanje podataka o korisnicima komunalne usluge

Obavještavamo sve građane grada Makarske kako smo krenuli s prikupljanjem terenskih podataka u svrhu implementacije primarne selekcije otpada na kućnom pragu, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“NN”, br. 94/13), što će omogućiti smanjenje količine otpada koje se odlažu na odlagalištu.

Planirano prikupljanje podataka od strane ovlaštenih radnika na terenu traje do 20. travnja te ljubazno molimo sve sugrađane za razumijevanje i susretljivost prema istima.

Makarski komunalac d.o.o.

Svakako provjerite

Cjenik za usluge skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada na području grada Makarske za trgovačka društva, obrtnike, ustanove i sl.

Cjenik za usluge skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada n području grada Makarske za trgovačka ...