Upute za plaćanje za vrijeme posebnih uvjeta rada

Poštovani,
zbog  prevencije širenja virusa Covid-19 Makarski komunalac d.o.o. u službenim prostorijama ne prima stranke i blagajna unutar ureda ne radi. Računi se mogu platiti putem internet i mobilnog bakarstva, putem Pošte, FINE ili banke dok su otvorni za rad sa strankama.
Primjer uplatnice za korisnike naših usluga koji su do sada račune plaćali na blagajni, a ne posjeduju račun za mjesec koji žele platiti:
 
FIZIČKE OSOBE:
HUB3
Gdje je:
01XXXXXX  -šifra korisnika koju možete pronaći na prethodnom računu ili potvrdi o plaćanju
MM20 -mjesec za koji podmirujete obveze (u formatu npr. 0320)
Ukoliko želite platiti obveze za više mjeseci, prilagodite samo opis plaćanja.
TVRTKE I OBRTI:
HUB3 tvrtke i obrti
Gdje je:
00XXXX -šifra kupca koju možete pronaći na prethodnom računu ili potvrdi o plaćanju
MM20 -mjesec za koji podmirujete obveze (u formatu npr. 0320)
Ukoliko želite platiti obveze za više mjeseci, prilagodite samo opis plaćanja.
Makarski komunalac d.o.o.

Svakako provjerite

featured

Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta od 03.01.2020.

Mobilno reciklažno dvorište se od 03.01.2020. godine nalazi na lokacije Veliko brdo (iznad bućališta). Napominjemo ...