Uvodi se novi sustav gospodarenja otpadom

Gradsko vijeće Grada Makarske u utorak je donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada koje su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužna donijeti do 1. veljače 2018. godine.

S Odlukom se uvodi nova komunalna infrastruktura, tako će svako domaćinstvo, za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, dobiti čipirane spremnike ili ograničen pristup polupodzemnim spremnicima, a za reciklabilne frakcije besplatne vrećice. Mjesečna rata za pruženu uslugu će ovisit o broju pražnjenja i veličini spremnika za miješani komunalni otpad, dok će se reciklabilne frakcije besplatno preuzimati.

Nakon što Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada stupi na snagu (osam dana od objave u Glasniku Grada Makarske), Makarski komunalac d.o.o. će svojim korisnicima dostaviti obrasce Izjave o načinu pružanja javne usluge. Izjava će sadržavati dva stupca; u prvom stupcu će biti podaci o korisniku koje Makarski komunalac već ima, a građani će u drugom stupcu potvrđivati ili ispraviti podatke koje su dobili. Nakon ispunjavanja Izjave korisnik je dužan Makarskom komunalcu vratiti dva obrasca Izjave, u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Po zaprimanju ispunjenih Izjava, Makarski komunalac će korisniku vratiti ovjereni primjer Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.
Paralelno će se raspisati natječaji za javnu nabavu komunalne opreme (spremnici, komposteri, sustav za digitalnu evidenciju vozila, otpadomjeri…)
Nakon obrade podataka i nabave nove opreme djelatnici Makarskog komunalca će dostavljati opremu korisnicima na njihovom kućnom pragu, prema određenom rasporedu. Kada se komunalna oprema implementira na cijelom području grada Makarske, prijeći će se na obračun po novom cjeniku. Implementacijom ovog sustava se omogućuje svakom korisniku da svojim postupcima utječe na iznos računa.
Uredbom o komunalnom otpadu je predviđeno da implementacija i funkcioniranje cijelog sustava treba biti izvršeno do 1. studenog 2018. godine.

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda