RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2020. GODINU

Lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište na Gorinci je izmijenjena u odnosu na 2018. godine. Nova lokacija je parkiralište iznad Osnovne škole Stjepana Ivičevića.

U slučaju ako korisnik posjeduju veće količine razvrstanog otpada može ih besplatno odložiti i na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu ponedjeljak – petak od 07-16h i subotom od 08-12 h.

 

 
Period                   Lokacija
03.01. – 22.01        Veliko brdo
22.01. – 12.02.       Centar (parkiralište Osejava)
12.02. – 04.03.       Ratac
04.03. – 25.03.       Makar
25.03. – 15.04.       Gorinka
15.04. – 06.05.       Dugiš
06.05. – 27.05.       Sinokoša
27.05. – 17.06.       Zelenka
17.06. – 08.07.       Kotišina
08.07. – 29.07.       Veliko brdo
29.07. – 19.08.       Makar
19.08. – 09.09.       Dugiš
09.09. – 30.09.       Gorinka
30.09. – 21.10.       Ratac
21.10. – 11.11.       Centar (parkiralište Osejava)
11.11. – 25.11.       Kotišina
25.11. – 16.12.       Zelenka
16.12. – 31.12.       Sinokoša

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda