Kamo s otpadom

Nastavlja se provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom “Skupi, složi, savjesno odloži!”

Citylight_1_

Predmetni projekt izobrazno-informativne kampanje „Skupi složi savjesno odloži”, predlaže se sa svrhom rješavanja ključnog problema grada Makarske – otpada. Ukupna vrijednost projekta  je 440.668,55 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 434.543,55 kuna. Sufinanciranje  projekta od 85%, koje iznosi 369.361,85 kuna, osigurano je u Kohezijskom fondu, dok je Grad Makarska preostali ...

Pročitaj više »

Skupi, složi, savjesno odloži

DSC_0580

‘Skupi, složi, savjesno odloži! kampanja je Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada. Ova kampanja provodi se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz ...

Pročitaj više »

Vodič kroz razdvajanje – odvojiti je lako, ako znaš kako

DSC_0563

Na zelenim otocima na području grada Makarske za sada možete pronaći spremnike za odlaganje papira, plastike i miješanog otpada, a na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu građanima su dostupni svi navedeni spremnici!  SPREMNIK ZA PAPIR DA – novine, papir, prospekti, vrećice od papira,kartonska i papirnata ambalaža NE – tetrapak ambalaža, ...

Pročitaj više »

Upute za kompostiranje u svom vrtu!

featured

Kompostirati se mogu svi biljni ostaci iz kuhinje, vrta, dvorišta: pokošena trava, uvelo cvijeće, lišće, stara zemlja, usitnjeno granje, sirovi ostaci povrća, kore od povrća, ostaci voća, ostaci čaja i kave (talog), ljuska jaja, mali komadići papira i pepeo od izgaranja drva. Ne smiju se kompostirati: bolesne biljke, osjemenjeni korov, ...

Pročitaj više »