Javne usluge

Javne usluge podrazumjevaju prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u skladu s smjernicama Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13.

Na području grada Makarske, Makarski komunalac d.o.o. organizira:

  • prikupljanje komunalnog otpada od privatnih i poslovnih subjekata;
  • prikupljanje razvrstanih frakcija otpada i njihov odvoz na recikliranje ili oporabu;
  • odvoz komunalnog otpada na adekvatno deponiranje;
  • rad reciklažnog dvorišta;
  • unaprjeđenje komunalne infrastrukture;
  • prema dogovoru besplatno prikupljanje glomaznog otpada.

 

U posljednih 10 godina na području cijele Hrvatske na odlagalištima smeća zakopalo se 5 milijardi kuna. Svako smeće nije otpad već se radi o korisnim sekundarnim sirovinama za mnoge industrije. Makarski komunalac d.o.o. prihvatio je smjernice održivog gospodarenja otpadu, te u skladu s njima posluje.

U skladu sa sadašnjim mogućnostima i s nadom u buduća dodatna ulaganja, na području grada uspostavljena je mreža zelenih otoka na kojima je omogućeno odvajanje papirnatih i plastičnih frakcija (LINK na katastar zelenih otoka). Zeleni otoci se sastoje od polupodzemnih MOLOK kontejnera zapremnine 3 mi 5 mkoji svojim dizajnom sprečavaju širenje neugodnih mirisa i raznošenje otpada uz pomoć vjetra ili životinja. Spremnici se prazne prema utvrđenom planu uz pomoć kamina opremljenih kranom za podizanje vreća iz poluspremnika. Odvojene frakcije se pridodaju prikupljenim frakcijama s reciklažnog dvorišta i prema uspostavljenim ugovorima prodaje se papir, plastika, metali, staklo i folije. Prikupljeni elektronički otpad i otpadne baterije predaju se ovlaštenim tvrtkama za prikupljanje tih vrsta otpada.

Trenutno se na svakom kućnom pragu prikuplja miješani komunalni otpad. Makarski komunalac d.o.o. teži u skoroj budućnosti uspostavljanja sustava gdje će primarna selekcija početi na kućnom pragu. Prema količini razvrstanog otpada i odloženog miješanog komunalnog otpada kreirati će se plaćanje usluga.

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG, KORISNOG I GLOMAZNOG OTPADA U GRADU MAKARSKA

Katastar zelenih otoka Makarska

KAZALO:

RAJON 1
– Područje Grada Makarska zapadno od križanja ulica: Kralja Petra Krešimira, Alberta Fortisa, Ante Starčevića, Molizanskih Hrvata, Kipara Meštrovića, Vukovarska, Put Makra.
RAJON 2 – Područje Grada Makarska istočno od križanja ulica: Kralja Petra Krešimira, Alberta Fortisa, Ante Starčevića, Molizanskih Hrvata, Kipara Meštrovića, Vukovarska, Put Makra.

rc   – Reciklažni centar
zeleni-otoci-tocka       – Zeleni otok

1. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

RAJON 1.

– zimsko razdoblje – 2 x tjedno od prvog ponedjeljka u mjesecu listopadu do kraja mjeseca travnja – ponedjeljak i četvrtak
– ljetno razdoblje – 3 x tjedno od prvog ponedjeljka u mjesecu svibnju do kraja mjeseca rujna – ponedjeljak, srijeda i petak

RAJON 2.
– zimsko razdoblje – 2 x tjedno od prvog utorka u mjesecu listopadu do kraja mjeseca travnja -utorak i petak
– ljetno razdoblje – 3 x tjedno od prvog utorka u mjesecu svibnju do kraja mjeseca rujna – utorak, četvrtak i subota

2. ODVOZ KORISNOG OTPADA

RAJON 1.
– zimsko razdoblje – 1 x mjesečno od mjeseca rujna do kraja svibnja – prvi utorak u mjesecu
– ljetno razdoblje – 2 x mjesečno od mjeseca lipnja do mjeseca kolovoza – prvi i treći utorak u mjesecu

RAJON 2.
– zimsko razdoblje – 1 x mjesečno od mjeseca rujna do kraja svibnja – prvi četvrtak u mjesecu
– ljetno razdoblje – 2 x mjesečno od mjeseca lipnja do mjeseca kolovoza – prvi i treći četvrtak u mjesecu

3. ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

RAJON 1.
– od 15.10. do 15.06. svakog 1. i 3. ponedjeljka

RAJON 2.
– od 15.10. do 15.06. svakog 1. i 3. utorka

Napomena: Pružanje usluge odvoza glomaznog otpada, izvan utvrđenog razdoblja moguće je uz prethodni dogovor korisnika i pružatelja usluge.