Obavijest o odabiru radnika za radno mjesto “Naplatni djelatnik javnih, komunalnih i koncesijskih usluga”

Na temelju pristiglih prijava na raspisani Natječaj od 02. svibnja 2016. godine, odabrani su sljedeći kandidati:

1. Mladen Glavina, Maslinarska 37, Makarska
2. Filip Juraj Perić, A.G. Matoša 4, Makarska
3. Milan Sertić, Slikara Gojaka 30, Makarska
4. Mihovil Grabner, Dubrovačka 17, Makarska
5. Marko Bašković, Kralja Petra Krešimira 110, Makarska
6. Maja Jujnović, Zrinsko Frankopanska 7/1, Makarska
7. Kristijan Buljubašić, Splitska 13a, Makarska
8. Robert Shkreli, Vladimira Nazora 5a, Makarska
9. Antonio Kerum, Stari Velikobrdski put 24, Makarska
10. Antonio Antonini, Makarskih biskupa 2, Makarska
11. Mario Marević, Podgorske skale 2/4, Makarska
12. Antonio Longin, Dr. Mate Ujevića 9a, Makarska
13. Eva Gilić, Stari Velikobrdski put 24, Makarska
14. Denis Srzić, Ante Starčevića 119, Makarska
15. Mateo Šošić, Molizanskih Hrvata 29, Makarska
16. Tvrtko Eugen Šiljeg,Ante Starčevića 21, Makarska
17. Lovre Rusendić, Splitska 5, Makarska

S navedenim kandidatima sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda