Organizacijska struktura

Organizacijska struktura društva

Član uprave – Direktor – Željko Bagarić

Tijela – Nadzorni odbor:

Ime i prezimeOIBAdresaTitula
Ante Roso 76972616484 Makarska, Ante Starčevića 10 Predsjednik nadzornog odbora
Šimun Babić 08940185173 Makarska, Dubrovačka 21 Član nadzornog odbora
Daniela Primorac 35876042271 Makarska, Veliko Brdo 9 Član nadzornog odbora
Ivan Glibota 77716526973 Makarska, Veliko Brdo 16 Član nadzornog odbora
Jurica Kerum 77086972084 Ante Starčevića 64 – Makarska Član nadzornog odbora

Organizacijske jedinice – sektori

– sektor financijsko – računovodstvenih poslova
– sektor općih – pravnih poslova
– sektor javnih službi

Sektorima rukovode rukovoditelji, dok svim koordinira i upravlja Direktor ”Makarskog komunalca” d.o.o. Makarska.