Organizacijska struktura

Organizacijska struktura društva

Član uprave – Direktor – Željko Bagarić

Tijela – Nadzorni odbor:

Ime i prezimeOIBAdresaTitula
Šimun Babić 08940185173 Makarska, Dubrovačka 21 Predsjednik nadzornog odbora
Ljubomir Ljubičić 52871419891 Makarska, Vladimira Nazora 3/1 Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Jelena Sučić 83014578943 Makarska, Zrinsko-Frankopanska 39A Član nadzornog odbora
Ivan Glibota 77716526973 Makarska, Veliko Brdo 16 Član nadzornog odbora
Jurica Kerum 77086972084 Ante Starčevića 64 – Makarska Član nadzornog odbora

Organizacijske jedinice – sektori

– sektor financijsko – računovodstvenih poslova
– sektor općih – pravnih poslova
– sektor javnih službi

Sektorima rukovode rukovoditelji, dok svim koordinira i upravlja Direktor ”Makarskog komunalca” d.o.o. Makarska.