Pametni spremnici za otpad na rivi!

Makarski komunalac d.o.o. je kupio 4 dupla Bigbelly spremnika i u suradnji s Gradom Makarskom postavio ih na području rive.
Bigbelly je pametni spremnik za prikupljanje i odvajanje reciklabilnog i miješanog komunalnog otpada koji nastaje na javno prometnim površinama. Spremnici imaju u sebi ugrađene senzore, GPS odašiljač i sim karticu uz pomoć koji komuniciraju sa softverom za upravljanje što omogućuje slanje signala kada je potrebno isprazniti spremnik, prikupljaju podatke o frekventnosti korištenja spremnik i sl..
U spremnicima za miješani komunalni otpad se nalaze i snažne preše koje komprimiraju otpad kada se spremnik napuni, te se time stvara i mjesto za dodatnu količinu otpada. Zbog toga se prorjeđuje potreba za pražnjenjem spremnika jer se spremnici prazne ciljano kada su puni. Bigbelly spremnici se napajaju uz pomoć solarnih panela pa je njihov rad 100% ekološki održiv.
Postavljanjem Bigbelly spremnika na rivu rješava se iznimno sezonsko opterećenje komunalnim otpadom na odručju rive, jednom od najfrekventnijih dijelova grada, te na taj način smo veliki korak bliže održivom gospodarenju otpadom i održivom turizmu.
Bigbelly lokacije  bigbelly_kante060718_001 bigbelly_kante060718_002 bigbelly_kante060718_004 bigbelly_kante060718_009

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda