Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

LOKACIJE I RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA PERIOD OD 25.09.2023. – 31.12.2023.

 

Centar (parking Osejava): 26.09.2023. – 30.09.2023

Zelenka (parking pored O.Š. oca Petra Perice): 30.09.2023. – 3.10.2023.

Dugiš (pored kružnog toka): 3.10.2023. – 6.10.2023.

Veliko brdo: 06.10.2023. – 10.10.2023.

Gorinka (pokraj vrtića Zvončica): 10.10.2023. – 13.10.2023.

Ratac (pokraj hotela Dalmacija): 13.10.2023. – 17.10.2023.

Makar: 17.10.2023. – 20.10.2023.

 

Centar: 14.11.2023. – 17.11.2023

Zelenka: 17.11.2023. – 21.11.2023.

Dugiš: 21.11.2023. – 24.11.2023.

Veliko brdo: 24.11.2023. – 28.11.2023.

Gorinka: 28.11.2023. – 01.12.2023.

Ratac: 01.12.2023. – 05.12.2023.

Makar: 05.12.2023. – 08.12.2023.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva, a namijenjen je za korištenje fizičkim osobama. Kroz mobilno reciklažno dvorište može se odvojeno odložit plastična ambalaža, staklena ambalaža, metalna ambalaža, papirnata i kartonska ambalaža, plastika, baterije, akumulatori, lijekovi, tekstili, obuća, tiskarski toneri, manja EE oprema, fluorescentne cijevi, boje (u zatvorenim posudama).

Makarski komunalac d.o.o. i Grad Makarska apeliraju na građane da mobilno reciklažno dvorište koriste odgovorno, poštujući pravila razvrstavanja otpada, na način da odlažu otpad na odgovarajuće mjesto. Građani se također mole da u spremnike ne ubacuju otpad koji nije namijenjen za mobilno reciklažno dvorište već da, ako imaju isti, kontaktiraju Makarski komunalac d.o.o. koji će im dostaviti informaciju o daljnjem postupanju s tim vrstama otpada.