Servisne informacije

 

  • Radno vrijeme Makarskog komunalca: od ponedjeljaka do petka 07:00 -15:00
  • Radno vrijeme blagajne: od ponedjeljka do petka 08:00 – 13:00
  • Privremeno reciklažno dvorište na Zagonu: ponedjeljak – petak 08:00 – 14:30, subota 08:00 – 13:00

Obavijest o podnošenju prigovora:

www.makarski-komunalac.com/prigovori-odgovori/

Pravo na pristup informacijama:

www.makarski-komunalac.com/povjereik-za-informiranje/

 

Zahtjev za primanje računa preko e-maila

Makarski komunalac d.o.o omogućuje svim korisnicima komunalnih usluga besplatnu dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektroničke pošte i time još više pridonosi očuvanju okoliša i prirodnih resursa.

e-Račun je datoteka u pdf formatu koja sadrži račun za usluge Makarskog  komunalca d.o.o. Makarska.

Izgled e-Računa je sadržajno i vizualno identičan računu koji se izdaje u papirnatom obliku.

Da bi Vam se e-Račun dostavljao elektroničkom poštom potrebno je zatražiti aktivaciju usluge popunjavanjem Zahtjeva za aktiviranje besplatne usluge dostave e-Računa Makarskog komunalca d.o.o.

Uredno popunjen i vlastoručno potpisan Zahtjev potrebno je predati na blagajni ili u računovodstvenom uredu Makarskog komunalca d.o.o u ulici Trga Tina Ujevića 1.

  1. Zahtjev za aktiviranje besplatne usluge dostave e-Računa Makarskog komunalca d.o.o.  možete preuzeti ovdje.
  2. Zahtjev za otkazivanje besplatne usluge dostave e-Računa Makarskog komunalca d.o.o.  možete preuzeti ovdje.