Skupi, složi, savjesno odloži

‘Skupi, složi, savjesno odloži! kampanja je Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada.

Ova kampanja provodi se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz gospodarenje otpadom i to o svom trošku.

 

Pitate se zašto se inzistira na gospodarenju otpadom? Znate li da čak 80% proizvoda koristimo jednom i bacimo? Na taj način bacamo svoj novac, vrijedne i nenadoknadive resurse i smanjujemo kvalitetu vlastitih života. Cjelovitim gospodarenjem otpadom otpad nakon jednokratne upotrebe ne završava na odlagalištu, već dobiva nove vrijednosti.
Dugoročno gospodarenje otpadom pozitivno se odražava na:
  • gospodarstvo
  • nova radna mjesta
  • gospodarenje sirovinama i resursima
  • financije svakog kućanstva
  • proizvodnju i uštedu energije
  • kvalitetu života
Stvaranje otpada teško možemo spriječiti, ali ako njime pravilno gospodarimo možemo imati velike koristi.
1. SMANJI KOLIČINU OTPADA
Pokušajte smanjiti količinu otpada na njegovom izvoru – u našim kućanstvima. Promislite o stvarima koje se kupuju, koristite proizvode koji se mogu reciklirati, pokušajte smanjiti broj ambalaže ili koristiti povratnu ambalažu.
2. PONOVNO UPOTRIJEBI
Prije odbacivanja otpada razmislite može li se ponovno iskoristiti.
3. RAZDVOJI I RECIKLIRAJ
Razvrstavanjem otpada na samom mjestu njegovog nastanka omogućuje se bolje recikliranje, obrada i odlaganje.
4. ODLOŽI
 Ako ne postoje druge alternative, otpad se odlaže na predviđena mjesta za miješani komunalni otpad.

 

Svakako provjerite

featured

Zapisnik o pregledu ponuda

2. Zapisnik o pregledu ponuda