Što je otpad, a što smeće

Otpad su tvari i predmeti koje planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke troškove.

Čovjek je jedino biće na svijetu koje stvara otpad. Jedna osoba dnevno proizvede do 1,20 kg komunalnog otpada, a godišnje u Hrvatskoj se odloži 3 157 963 tona komunalnog otpada. U Makarskoj se tijekom godine dnevno proizvede 12 tona otpada, a za vrijeme turističke sezone 35 tona dnevno. Neselektirani otpad se svakodnevno gomila, a njegova razgradnja traje dugo:

 • Kora naranče – 2-5 tjedana
 • Papirnata maramica – 3 mjeseca
 • Novine – 3-12 mjeseci
 • Šibice – 6 mjeseci
 • Cigarete s filterom – 1-2 godine
 • Žvakaća guma – 5 godina
 • Limenka – 10-100 godina
 • Sintetički materijali – 500 godina
 • Plastične ambalaže – 1000 godina
 • Staklo – 4000 godina

Prema svojstvima otpad se dijeli na:

 1. Neopasni otpad
 2. Inertni otpad – otpad koji ne podliježe fizikalnim, kemijskim i biološkim promjenama
 3. Opasni otpad – predstavlja veliku opasnost za okoliš. To su predmeti koji u sebi sadrže bar jedno od navedenih svojstava: zapaljivost, eksplozivnost, reaktivnost, toksičnost nadražljivost, mutagenost, infektivnost, svojstvo nagrizanja, svojstvo otpuštanja otrovnih plinova pri kemijskoj ili biološkoj razgradnji…

Svakodnevno u kućanstvima koristimo predmete koji se pri odlaganju klasificiraju kao opasni otpad (baterije, sprejevi ulja, boje, pesticidi, boce pod tlakom…).

Iako opasni otpad čini mali dio komunalnog otpada, kada se pomiješa s ostalim otpadom može doći do kontaminacije te tako nastati veća količina opasnog otpada.

Svakako provjerite

featured

Upute za kompostiranje u svom vrtu!

Kompostirati se mogu svi biljni ostaci iz kuhinje, vrta, dvorišta: pokošena trava, uvelo cvijeće, lišće, ...