Važni akti

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za razdoblje 2021.-2022.godine

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka.pdf

PRAVILNIK o zaštiti osobnih podataka.pdf

Izvješće o poslovanju

Plan prihoda i rashoda poslovanja za 2022. godinu
Plan prihoda i rashoda poslovanja za 2023.godinu
Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu
Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2021.godinu

Plan prihoda i rashoda poslovanja za 2021.

Izvješće o poslovanju 2020

Financijski izvještaj 2020.pdf

Plan prihoda i rashoda poslovanja za 2020. godinu.pdf

Financijski izvještaj 2019.pdf

Plan prihoda i rashoda 2019. godina

Financijski izvještaj 2018.pdf

Izvješće o poslovanju 2018.pdf

Financijski izvještaj 2017.pdf

Izvješće o poslovanju 2017.pdf

Plan poslovanja 2018. pdf

Plan poslovanja 2017. godinu.pdf

Plan poslovanja 2016.pdf

Izvješće o poslovanju 2016. 1. dio.pdf

Izvješće o poslovanju 2016. 2 dio.pdf

Izvješće o poslovanju 2015.

Javna nabava

Prva izmjena plana nabave 2023. godine

Druga izmjena plana nabave 2022. godine

Prva izmjena Plana nabave 2022. godine

Plan nabave 2022

Plan Nabave – MAKARSKI KOMUNALAC – 2021.xls

Statističko izvješće 2019.xls

Izmjena Plana nabave_ MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o. – 2020.xls

Plan Nabave_ MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o. – 2020

Dopuna plana nabave 2019.godine.pdf

Plan nabave 2019. godine

Registar ugovora 2018.pdf

Dopuna plana javne nabave za 2017.godinu.pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.pdf

Pravilnik o nabavi robe i usluge procijenjenje vrijednosti od 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn.pdf

Zapisnik o rezultatima prethodnog savjetovanja o javnoj nabavi evidencijski broj VV-1/17 cestovni prijevoz rasutog miješanog komunalnog otpada.pdf

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA.pdf

Plan nabave za 2017. godinu.pdf

Plan nabave 2016.god

Pravilnik o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn.pdf

IZJAVA – Mladen Milunović

IZJAVA – Čedo Crljen
IZJAVA – Željko Bagarić

Etički kodeks

Etički Kodeks
Obrazac – Etički kodeks
Odluka – Etički kodeks

Ostalo

Pavilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Izvještaj davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2016. godinu.pdf

Plan nabave
Opći uvjeti poslovanja
Smjernice poslovanja
Plan poslovanja
Financijski izvještaj – 2014. godina

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za uslugu ukopa

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo