VAŽNO – postupanje s otpadom iz samoizolacije!!

Poštovani korisnici,

otpad od osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom (COVID-19) nalaze u samoizolaciji, potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba čvrsto zavezati.

Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad.

Tako treba postupiti s osobnim otpadom (npr. papirnate maramice), kao i s otpadom od čišćenja prostora. Papirnati ručnici, papirnate maramice i razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe koje pokazuju znakove bolesti COVID-19, NE SMIJU SE OSTAVLJATI u spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika i reciklabilni otpad).

Makarski komunalac d.o.o.

Svakako provjerite

featured

Upute za plaćanje za vrijeme posebnih uvjeta rada

Poštovani, zbog  prevencije širenja virusa Covid-19 Makarski komunalac d.o.o. u službenim prostorijama ne prima stranke ...